Newsletter subscribe

Data jumlah  anak TBAA/PAUD per Desember 2019:

1. Paud Kasih Bunda Salak: 23 orang (P:9, L: 14)

2. Paud Arkemo Tinada: 26 orang (P:18, L:8)

3. Paud Tunas Harapan: 20 orang (P:11, L:9)

 

TBAA/PAUD Kasih Bunda – Salak.

 

TBAA/PAUD Arkema – Tinada

 

TBAA/PAUD Tunas Harapan – Kecupak